Jak odzyskać swój podatek za pracę za granicą?

Jeżeli pracownik pracował zagranicą, być może należy się mu zwrot podatku. Wszystko zależy od tego, czy pracując za granicą, zostały odprowadzone zaliczki na podatek oraz od kwoty uzyskanego dochodu. Warto się o to postarać, ponieważ często chodzi o niemałe kwoty pieniężne.

Gdzie i kiedy składać papiery?

Odzyskiwanie podatku z zagranicy odbywa się w sposób zależny od kraju, w którym pracownik pracował. Najczęściej należy ubiegać się o to po zakończeniu roku podatkowego w danym kraju. Niekiedy można to zrobić zaraz po zakończonej pracy, jednak jeśli nie mamy pewności, że nie będziemy wyjeżdżać do pracy zagranicę, lepiej poczekać do końca roku podatkowego. Warto wiedzieć, że odzyskiwanie podatku z zagranicy jest możliwe nawet do 5 lat wstecz. Aby ubiegać się o zwrot podatku, należy przygotować odpowiednie dokumenty, wypełnić wnioski i złożyć je do urzędu skarbowego kraju, w którym pracował podatnik.

Co robić krok po kroku?

Pierwszym krokiem jest przygotowanie wszystkich dokumentów. Każdy pracodawca ma obowiązek przedstawić pracownikowi kartę podatkową, paski pracy, dokumenty wykazujące wysokość wynagrodzenia oraz zaliczki pobranej na podatek. Oprócz tych wszystkich dokumentów od pracodawcy należy przygotować kopię dokumentu tożsamości, paszportu, nazwę i adres pracodawcy, numer zagranicznego ubezpieczenia socjalnego. Jeżeli pracodawca nie przekazał pracownikowi potrzebnych dokumentów, należy skontaktować się z nim i poprosić o przesłanie ich listownie do Polski.
Odzyskiwanie podatku z zagranicy wymaga wypełnienia odpowiednich wniosków, które można znaleźć w zagranicznych urzędach skarbowych lub na stronach internetowych zagranicznych urzędów skarbowych. Należy wypełnić wnioski o rozliczenie podatku oraz o zwrot podatku. Zwrot podatku można otrzymać po upływie około 3-5 miesięcy. Niekiedy procedury mogą okazać się zbyt skomplikowane, dlatego można zgłosić się do firm, które zajmują się odzyskiwaniem podatku z zagranicy. Zwrot podatku następuje przelewem na konto walutowe lub czekiem, na podany adres, który trzeba zrealizować. Nie ma możliwości przelewu na polskie konto bankowe.